Over Theo

Theo Schouten
Beeldend kunstenaar.

(Kunstmaker-autodidact).

 

Geometrisch abstract beeldend kunstenaar Theo Schouten  werd in 1949 geboren in Haarlem. Na een jarenlange carrière in de wereld van het ontwerpen en realiseren van interieurs in hotels en restaurants, ging bij hem in 1995 het roer volledig om. Zijn altijd aanwezige passie voor het ontwerpvak en uiten van zijn creativiteit in geometrische objecten werd zijn belangrijkste doel in het leven.
Sinds 2013 is Theo gevestigd in het kleine, maar karakteristieke stadje Hindeloopen, waar hij ook zijn atelier en galerie heeft. Hij werkt daar aan zijn geometrische, ruimtelijke objecten. Zelf omschrijft hij het als ‘driedimensionale belevingen’.

Het werk van Theo is vaak uitgevoerd in de primaire kleuren rood, geel en blauw, maar ook in zero (zwart/wit), waarbij vooral het effect van schaduw een belangrijk onderdeel in zijn werk vormt.
“Ik ben voortdurend op zoek naar de grenzen binnen de dimensies van het platte vlak en de driedimensionale ruimte”, aldus Theo. “Mijn schepping op zich is als zodanig niet belangrijk, maar wat je uiteindelijk ziet; dát is de essentie.”

De kunstwerken van Theo zijn zo langzamerhand over de gehele wereld terug te vinden.
Inhoudelijk is zijn werk gebaseerd op de wijze waarop mensen functioneren.
De contrasten tussen mechanisme en autonomie, tussen denkprocessen en menselijke instincten en gedragingen, komen in zijn creaties van kleur en beeld in alle dimensies terug als spanningsvelden tussen rond, afgerond en hoekig, recht en rechtlijnig.

Een kleine kennismaking met Theo, zijn werk en zijn gedachten over Geometrie.

Video gemaakt door Gertjan Groenendijk.

Lees hier meer achtergrondinformatie over Theo Schouten op Wikipedia.

About Theo

About Theo Schouten

Visual artist (self-taught).

Geometrical abstract visual artist Theo Schouten was born in Haarlem, 1949. After a years-long career in the interior design industry for hotels and restaurants, he decided to drastically change his course in 1995.

His ever-present passion for creating, and expressing his creativity through geometric objects became his most important goal in life.

From 2013, Theo has settled down in the small, characteristic city Hindeloopen, where he has set up his workshop and gallery. There, he brings his geometrical, spatial objects to life, which he describes as ’three-dimensional experiences’.

Theo’s art is often executed in the primary colors red, yellow and blue, but also zero (black/white), in which especially the effects of shadow takes an important role.

The artwork of Theo can slowly but certainly be found around the world. 

Theo often draws inspiration for his work in the ways in which people function. 

The contrasts between mechanic and autonomous, between thinking processes and human instincts and behaviours, are processed into his creations of color and shapes in all dimensions as the tension field between round, rounded and sharp, straight and rectilinear.

How it's made

THEO:

“Ik ben voortdurend op zoek naar de grenzen binnen dimensies in het platte vlak en de derde dimensie. Niet wat ik maak is belangrijk, maar dat wat je uiteindelijk ziet. Daar ligt de essentie.”

 

 

“I am constantly looking for the limits within the dimensions of flat level and three-dimensional. My creation as such is nog important, but what you eventually see, is the essence.”

download
Lid van Beroeps organisatie BOK